VIETNAM REAL ESTATE ONLINE MAGAZINE
Latest News
Opinion
Investment
Market
Trending
New investment waves push housing prices in Mekong Delta provinces

New investment waves push housing prices in Mekong Delta provinces

The constantly increasing number of new real estate projects which have been implemented in the Mekong Delta region has led to the rising land price and strong fluctuation in the local property market.

Video
[Video] - Tọa đàm cà phê xanh: Nước và không khí trong công trình xanh

Tọa đàm Cafe Xanh số 03 với chủ đề: Nước và không khí trong phát triển Công trình Xanh đã được tổ chức với sự tham gia và bàn luận của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực môi trường, kiến trúc, công trình xanh...