Tag hcmc | Reatimes English

M&A BĐS: Nhiều ẩn số

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2017 với thành công của hàng loạt thương vụ mua bán, sáp nhập (M&A) của các doanh nghiệp địa ốc cho thấy, thị trường này sẽ còn nhiều điểm đáng chú ý và nhiều thương vụ M&A khác được thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

M&A BĐS: Nhiều ẩn số