Lifestyle

Lifestyle

Mural project brightens Can Tho street

Mural project brightens Can Tho street

The images of Can Tho City from the past and present are being featured in a mural project.

Hanoi to rebuild 30 old apartment buildings

Nineteen investors have been appointed by the Hanoi People’s Committee to conduct research and draw up plans to renovate and rebuild 30 old apartment buildings in the city.

Hanoi to rebuild 30 old apartment buildings
Video
[Video] - Tọa đàm cà phê xanh: Nước và không khí trong công trình xanh

Tọa đàm Cafe Xanh số 03 với chủ đề: Nước và không khí trong phát triển Công trình Xanh đã được tổ chức với sự tham gia và bàn luận của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực môi trường, kiến trúc, công trình xanh...