Projects

Projects

Keppel Land breaks ground for Saigon Sports City

Keppel Land breaks ground for Saigon Sports City

Singaporean Keppel Group on November 8 held a ground-breaking ceremony for Saigon Sports City, a 64-hectare site that will be developed into a smart, integrated township in the prime District 2 of Ho Chi Minh City.

Sheraton Grand Danang Resort

Sheraton Grand Danang Resort

Let the Suite of Sheraton Grand Danang Resort elevate your beachfront escape to a whole new level of comfort and opulence with the Unlock Epic Stays offer.

Saigon Co.op to develop Sense City in hi-tech park

The Saigon Union of Trading Co-operatives (Saigon Co.op) on October 14 signed a cooperation deal with East Saigon DSG Company to develop a Sense City shopping mall in the Saigon Hi-Tech Park (SHTP) in District 9, HCMC.

Saigon Co.op to develop Sense City in hi-tech park
Video
[Video] - Tọa đàm cà phê xanh: Nước và không khí trong công trình xanh

Tọa đàm Cafe Xanh số 03 với chủ đề: Nước và không khí trong phát triển Công trình Xanh đã được tổ chức với sự tham gia và bàn luận của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực môi trường, kiến trúc, công trình xanh...