Projects

Projects

The Matrix One enchants South Korean customers

The Matrix One enchants South Korean customers

In addition to drawing in a lot of local homebuyers and investors, The Matrix One is also the apple of the eye of foreigners, especially South Korean, thanks to its outstanding facilities, location and ample greenery.

Saigontourist plans five-star hotel in Danang

Saigontourist plans five-star hotel in Danang

Saigontourist Group has said it will build a five-star hotel in Danang City soon. This is one of a number of hotel projects that the nation’s leading hotel and travel firm will be developing outside HCMC.

Ho Chi Minh City smart city taking shape

Four components of the first phase of the Ho Chi Minh City smart city project have been completed to serve certain sectors, HCMC Chairman Nguyen Thanh Phong told a press briefing on January 9.

Ho Chi Minh City smart city taking shape
Video
[Video] - Tọa đàm cà phê xanh: Nước và không khí trong công trình xanh

Tọa đàm Cafe Xanh số 03 với chủ đề: Nước và không khí trong phát triển Công trình Xanh đã được tổ chức với sự tham gia và bàn luận của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực môi trường, kiến trúc, công trình xanh...