Tag vbf | Reatimes English

vbf

Chính phủ với doanh nghiệp - Từ Đối thoại đến Hành động

Chính phủ cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, nhưng bản thân các doanh nghiệp cũng cần xóa bỏ tâm lý trông chờ sự hỗ trợ của Chính phủ, thay vào đó cần chủ động nắm bắt các cơ hội và xu hướng lớn đang mở ra, phải học hỏi và sáng tạo không ngừng để trưởng thành và thành công hơn.

Chính phủ với doanh nghiệp - Từ Đối thoại đến Hành động

Giải pháp tháo gỡ rào cản cho thị trường BĐS Việt Nam nhìn từ diễn đàn VBF 2017

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) 2017 diễn ra tại Hà Nội mới đây, các chuyên gia cho rằng, hiện vẫn còn tồn tại một số vấn đề nhất định khiến cho việc thi hành các văn bản pháp luật mới trở nên phức tạp và làm hạn chế tính cạnh tranh của thị trường Việt Nam so với các thị trường lân cận.

Giải pháp tháo gỡ rào cản cho thị trường BĐS Việt Nam nhìn từ diễn đàn VBF 2017