2030

Top 10 thành phố đông nhất thế giới vào năm 2030

Mới đây, theo một bản dự đoán khoa học mang tên “Viễn cảnh Đô thị hóa” của Liên Hợp Quốc đưa ra đã cho thấy danh sách những thành phố sẽ có dân số đông nhất thế giới trong vòng 30 năm tới.

Top 10 thành phố đông nhất thế giới vào năm 2030
Trending
Residence-hotel complexes attract HCM City’s expats

Residence-hotel complexes attract HCM City’s expats

Developing and living in luxury residence-hotel complexes are rising trends among property developers and buyers and lessees thanks to the high rentals and resort-like living environment.