Savills Vietnam

Retail occupancy remains ‘red hot’

F&B heats up, entertainment emerges, new international brands enter, occupancy rate stays high, and domestic competition continues to grow, according to a Savills’ quarterly report.

Retail occupancy remains ‘red hot’

Construction update: Capital Place

Entering in late 2020, Capital Place will be the first world class office development in Hanoi and will offer the highest quality facilities.

Construction update: Capital Place

Local hotel industry faces challenge in technology

The domestic hotel industry will face many challenges during development, especially in the application of technology, according to an expert from Savills Vietnam – a foreign property service provider in Vietnam.

Local hotel industry faces challenge in technology

Tech disrupting budget hotel industry in Vietnam

Troy Griffiths, Deputy Managing Director at Savills Vietnam, will give an insight into how tech has been driving the budget hospitality and opening up opportunities for the tourism industry as a whole.

Tech disrupting budget hotel industry in Vietnam

Trông đợi điều gì ở thị trường bất động sản Việt Nam 2018?

Theo cùng vô số cơ hội hội nhập đầy hứa hẹn, cải cách kinh tế và bùng nổ tăng trưởng kinh tế trong những năm gần đây, Việt Nam tiếp tục đón thêm nhiều các nguồn vốn đầu tư nước ngoài đang liên tục đổ vào nền kinh tế quốc gia, góp phần đảm bảo sự tăng trưởng bền vững. Đặc biệt nhất, việc trở thành chủ nhà của Hội nghị APEC Việt Nam 2017 đã đem lại cơ hội cho Việt Nam thể hiện điểm mạnh và tiềm năng đầu tư trong năm 2018 phía trước.

Trông đợi điều gì ở thị trường bất động sản Việt Nam 2018?
Trending
Residence-hotel complexes attract HCM City’s expats

Residence-hotel complexes attract HCM City’s expats

Developing and living in luxury residence-hotel complexes are rising trends among property developers and buyers and lessees thanks to the high rentals and resort-like living environment.