VDSC

TTCK tháng 9 “khát” tin hỗ trợ

TTCK chưa nhìn thấy động lực cho một xu hướng tăng điểm bền vững, không có thông tin hỗ trợ nào cho các doanh nghiệp niêm yết ít nhất là trong tháng 9.

TTCK tháng 9 “khát” tin hỗ trợ
Trending
Residence-hotel complexes attract HCM City’s expats

Residence-hotel complexes attract HCM City’s expats

Developing and living in luxury residence-hotel complexes are rising trends among property developers and buyers and lessees thanks to the high rentals and resort-like living environment.